TT Thich Thông Lai, đọc thư một Phật Tử, hòa thượng Thích Trí Quang là ai, là người có công hay tội
Tác giả : Thích Thông Lai Nguồn: Phật Pháp - Youtube Ngày đăng: 2019-11-16