Bất ngờ phóng hỏa Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Ba Đình Hà Nội
Nguồn: Viet Nam - Youtube Ngày đăng: 2019-11-18