Thơ xướng họa giữa thi sĩ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Ngô Minh Hằng nhân việc ông Thích Trí Quang lìa đời 
Tác giả: Trần Quốc Phiệt -- Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-11-20

CÓC CHẾT

Nghe tin cóc chết tối hôm qua
Thứ ấy biến mau khỏi thối tha
Giữ lại dằng dai càng nhớp đất
Tống đi nhanh nhẩu đỡ hôi nhà
Hiền từ đâu lũ ong tay áo
Tử tế nào quân gió hứng tà
Nhân quả hiển nhiên bày trước mặt
Hiện tiền lồ lộ kiếm đâu xa !

Hạ Thái


PHẬT TẠI TÂM

Đời sống mây bay, gió thoảng qua
Mà không tu tỉnh lại bê tha
Sinh viên, đệ tử làm tan nước
Thượng tọa, sư ông phá nát nhà
Ngòi bút hiếm ghê, người tải đạo
Lời văn nhiều lắm, kẻ gian tà
Tạ lòng Hạ Thái bài thơ hạnh
Phật tại tâm mình, Phật chẳng xa !

Ngô Minh Hằng