NÓI DZỚI BÀ CHỦ TỊT ..
Tác giả: Bác Tha Huơng Ngày đăng: 2019-11-22Bà giàu bằng thuế của dân
Sao bà đẻ cuội ngáng chân ông Trùm ?
Bà còn lấy miệng hùm nọc rắn
Để giở trò cào cắn, vu gian
Bày đàn với Schiff Adam
Dựng điều đặt chuyệ̣n, dân làng phát kinh
Đem ông Tổng ra đình đàn hạch
HẠCH chưa xong bể mánh cả ĐÀN
Vu toàn tội BỌN BÀ LÀM
Mồm năm miệng bảy, già hàm thì thôi!
Ghế chủ tịt bà ngồi chễm chệ
Chẳng làm gì thấy để lợi dân
Mà làm toàn chuyện bất nhân
Cứ Tông bà cắn như quân điên khùng
Ba năm ấy chẳng ngừng cục tác (1)
Khen tài bà gian ác cừ khôi
Từ bà chủ tịt lên ngôi
Cái nhà Hạ viện thành nồi cám heo
Bà muốn đạp lộn phèo hiến pháp
Coi quốc dân như đám lợn sề
Chân người cầm đuốc bà rê
Còn chân bà dính cả rề đầy phân (2)
Thì bà chẳng một lần tự kiểm
Cứ lãnh lương rồi điểm tội người
Ông Trùm lo ngược lo xuôi
Bà không góp sức lại ngồi chê bai
Trong khi các nước ngoài nể phục
Vị anh hùng xuất chúng, tài ba
Giữ gìn bờ cõi Cờ Hoa
Hy sinh, xây dựng quốc gia phú cường
Chỉ nhận một đồng lương bé nhỏ
Nhưng hết lòng vượt khó xây quê
Giúp dân trong mọi ngành nghề
Nâng nền kinh tế đem về bội thâu
Tông lại uýnh anh Tàu tơi tả
Làm Tàu phù tá hoả tam tinh
Tông bồi dân trí, dân sinh
Chộp bao chú chệt hại mình gần xa
Bà có mắt sao bà hổng thấy
Hoặc bà vờ rứa đấy, đúng không?
Để bà đánh phá cuồng ngông
Phải Tàu chỉ đạo, trả công cho bà?
Này, tui nói nghe nha, nghe rõ
Quậy kiểu này chẳng có ai thương
Cam đoan trên chốn chính trường
Kỳ bầu cử tới dọn đường mà bay...
Bà sẽ sống tháng ngày sầu hận
Đám cuội từng thân cận cũng xa
Mua danh ba vạn rứa mà
Bán danh, bà bán có ba đồng quèn
Tính cách ấy kẻ quen cũng lạ
Vì người ta tởm quá mất rồi
Gần bà, khác ý bà thôi
Là bà lật mặt đập tơi tình người
Nhìn quá khứ biết thôi, sự thật
Tại bà gây chiến trận cho bà
Bà ơi, dân nước Cờ Hoa
Họ im lặng đấy nhưng mà CHẲNG NGU !
Chờ nghen, lá phiếu hổng mù !

Tha Hương1/ thành ngữ : "gà đẻ gà cục tác" Nghĩa bóng: tự mình gây ra, làm ra rồi hô hoán đổ thừa, vu vạ cho người khác.
2/ tục ngữ VN,
" Chân mình những kít mê mê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người "
Nghĩa bóng: những ông Tám bà Tám thích nói xấu thiên hạ trong khi bản thân mình thì chả hay ho tử tế gì. Những kẻ mở miệng là nói lời nhân nghĩa nhưng trong tâm thì lúc nào cũng đẻ ra cơ hội, tìm cớ, bịa chuyện, vu gian, gắp lửa bỏ tay người.

-----------------