MỐI THÙ LỚN NHẤT LÀ CHÍNH CHẾ ĐỘ CS
Author: Ts. Nguyễn Phúc Liên Posted on: 2018-04-29
Từ đầu tháng TƯ ĐEN cho đến hết 30/4, chúng ta tưởng niệm ngày QUỐC HẬN 30/4/1975. Chúng ta ôn lại cái MỐI HẬN trong lòng người còn sống và đồng thời tưởng nhớ đến những người, vì ngày đó, đã chết trong các trại tù gọi là cải tạo, đã bỏ cuộc sống trên đường đi tìm tự do, nơi biển cả, chốn rừng sâu ! Ngày đó là NGÀY LỊCH SỬ cho con cháu muôn ngàn đời sau, nhắc lại tên Hồ Chí Minh và cái đảng cướp của nó đã phản quốc, chồng chất lên đầu Dân Tộc những tội ác ghê tởm do chúng tạo ra !
Chúng tôi đã viết và phổ biến hai Bài rồi về THÁNG TƯ ĐEN & NGÀY QUỐC HẬN:
(1) NHÂN THÁNG TƯ ĐEN & QUỐC HẬN 30/4, NHẮC:
HẬN TRUYỀN KIẾP & CSVN ĐẢNG PHẢN QUỐC 
Bài thứ nhất nói lên tính cách TRUYỀN KIẾP của MỐI HẬN chống Tầu xâm lăng trong Lịch sử truyền lại cho con cháu của dòng Lạc Việt cho đến nay. Mối hận truyền kiếp chống Tầu này là sức mạnh đấu tranh để sinh tồn của giòng giống Việt qua mọi thời đại: không bị đồng hóa, vẫn giữ được tiếng nói, dành lại tự chủ bởi Ngô Quyền sau 1050 năm bị đô hộ và các đời Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn tiếp tục tinh thần quật khởi để sinh tồn ấy mà giữ vững nền tự chủ và bảo toàn được lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Tiên. Chúng tôi đã lấy tỉ dụ việc MỐI HẬN quân Tầu truyền lại từ người Cha, Nguyễn Phi Khanh, cho Con là Nguyễn Trãi. Đây là cái gương cho sự truyền lại cho Hậu duệ cái MỐI HẬN 30/4 từ những Cha Ông phải bỏ nước ra đi tỵ nạn nơi xứ người.
(2) NHÂN THÁNG TƯ ĐEN & QUỐC HẬN, NHẮC:
VC. TÌM XÓA TỘI PHẢN QUỐC TRƯỚC LỊCH SỬ
Bài thứ hai nói lên những thủ đoạn mà đảng cướp thổ bỉ và ác nhân CSVN đang tìm mọi cách để xóa đi những tội ác của chúng chắc chắn sẽ được LỊCH SỬ DÂN TỘC ghi lại cho hậu thế. Những tội ác gây HẬN THÙ sau đây mà chúng tìm các xóa đi:
* HIỆP ĐỊNH CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC
* TẾT MẬU THÂN ĐẪM MÁU DO CỘNG SẢN BẮC VIỆT GÂY RA
* QUỐC HẬN 30/04/1975
* TỘI PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC CHO TẦU
Tụi cướp CSVN sử dụng đám chính trị xôi thịt, bưng bô và luồn trôn chúng tại Hải ngoại làm công việc xóa QUỐC HẬN từ những năm 2005 (Việt Tân “ma”), lập lại qua những người như Gs.Nguyễn Ngọc Bích, Ls. Hoàng Duy Hùng, Ns.Ngô Thanh Hải, nhóm Lạc Việt với Diễn Đàn Paltalk “Dien Dan Dau La Su That” và ngày nay còn tiếp tục bởi Ls.Trần Kiều Ngọc…được những người như Ông Võ Đại Tôn, Ls.Trịnh Hội, Gm.Nguyễn Văn Long, Lm.Nguyễn Văn Khải đội lên đầu đi các nơi nhằm làm bại hoại tinh thần giới trẻ không còn ý chí quật khởi chống Việt Cộng tàn ác nữa !
Bài viết hôm nay, ngày 26.04.2018, cho THÁNG TƯ ĐEN không chỉ ngừng ở MỐI HẬN cho quá khứ, mà mối hận này đang chuyển thành MỐI THÙ của Dân Tộc đối với CSVN cho tương lai của giống nòi và đất nước.
Thực vậy, đảng cướp CSVN và đám chính trị xôi thịt Hải ngoại càng ngày càng lỳ lợm cố thủ giữ lấy Chế độ hiện hành làm bình phong lừa đảo để cướp bóc dân chúng và biển thủ tài sản quốc gia làm của riêng cho từng đảng viên.
Tỉ dụ cụ thể cho việc lỳ lợm cố thủ giữ lấy Chế độ là Phong trào gọi là “chống tham nhũng, lãng phí” do Nguyễn Phú Trọng đang làm. Phong trào này chỉ là mỵ dân, đánh lừa quần chúng nhằm giữ lại Chế độ. Mở Phong trào này, Nguyễn Phú Trọng muốn lừa bịp dân chúng rằng Chế độ Cộng sản là tốt, chỉ có người thực hiện Chế độ là xấu qua tội Tham nhũng, Lãng phí. Chống Tham nhũng, Lãng phí là để tẩy sạch những cá nhân và để lấy lại cái tốt của Chế độ, nhằm nói rằng phải duy trì Chế độ Cộng sản “vốn dĩ là tốt và chỉ có cá nhân xấu”. Phong trào của Nguyễn Phú Trọng lạ sự lừa bịp bởi lẽ NGUỒN GỐC LÀM PHÁT SINH VÀ LAN TRÀN THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ LÀ CHÍNH CÁI THỂ CHẾ CHỦ TRƯƠNG ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM CHỦ ĐẠO KINH TẾ !
Chúng tôi thường phân tích rõ rệt rằng “Nhân chi sơ tính THAM LAM và dâm dục”. Cá nhân nào, dù ở đâu, dưới chế độ xã hội nào cũng đều mang tính THAM LAM bẩm sinh, nguồn gốc phát sinh THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ trong xã hội. Cái tính Tham Lam này ở mọi người là do quyền bẩm sinh của mỗi cá nhân tìm kiếm tích lũy những phương tiện vật chất để bảo vệ sống còn thân xác của mình. Tính bẩm sinh này giống nhau ở mọi người và ở mọi nơi. Cái khác biệt là nền Giáo dục và Thể chế quy định Xã hội giữ cho tính Tham Lam này ở đúng mức tôn trọng công bằng xã hội hay là thả lỏng hoặc còn tạo điều kiện cho tính Tham Lam bẩm sinh trở thành THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ bất công trong xã hội. Vì vậy chống Tham nhũng, Lãng phí không phải là diệt tính THAM LAM bẩm sinh mà là đặt khuôn khổ Thể chế Tổ chức cuộc sống chung xã hội để thính THAM LAM cá nhân không có dịp phát triển bất công trong cộng đồng. Vậy diệt THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ chính là diệt cái Thể chế CSVN hiện hành nguồn gốc PHÁT SINH VÀ LAN TRÀN THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ vậy !
Vì nhằm giữ quyền hành chính trị nắm chủ đạo toàn diện Kinh tế để biển thủ tài sản quốc gia và ăn cướp của cải người khác làm của riêng cho mỗi đảng viên mà cái đảng cướp này cố thủ giữa lấy Chế độ, dựa vào Tầu Cộng để bảo đảm quyền hành của mình đến nỗi phải phản quốc bán nước cho Tầu.
Đảng cướp CSVN vẫn lỳ lợm cố thủ giữ lấy Thể chế hiện hành để tiếp tục biển thủ và bóc lột dân, nên cái MỐI HẬN quá khứ nơi dân chúng đang trở thành MỐI THÙ phải tận diệt và chôn vùi hẳn THỂ CHẾ CỘNG SẢN cho tương lai Xã hội Việt Nam được thăng tiến tốt đẹp và Kinh tế VN được phát triển theo kịp các nước trong vùng.
CSVN càng lỳ lợm cố thủ giữ lấy Chế độ, thì Dân chúng mỗi ngày mỗi chuyển MỐI HẬN sang MỐI THÙ csvn. Ngày QUỐC HẬN đang chuyển sang QUỐC THÙ đập tan chế độ cộng sản !
Chính CSVN đang đẩy MỐI HẬN của Dân Tộc trở thành MỐI OÁN THÙ. Con đường chấm dứt Chế độ CSVN đang bắt đầu với sức lớn mạnh của MỐI OÁN THÙ này theo “quy trình” tiến triển sau đây:
=> Việt Cộng cướp bóc quần chúng bằng tăng thuế, cưỡng thu để tạo lớp “tư bản đỏ” của đảng viên qua những dự án trá hình “ăn bẩn” đê tiện.
=> Quần chúng bị bóc lột đến nghèo kiết xác. Càng nghèo bao nhiêu thì LÒNG OÁN THÙ csvn càng lớn mạnh.
=> Nghèo đến đói ăn, không còn nơi nằm ngủ, thì LÒNG ÒÁN THÙ tăng đến đỉnh điểm. Quần chúng không còn gì để mất nữa, trở thành liều mạng và LÒNG OÁN THÙ sẽ đưa họ đến bạo động, sử dụng mọi phương tiện để đập những tên CSVN “không còn manh giáp nào”!
Chúng tôi luôn luôn viết rằng: “TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH LÀ MANG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NGOẠI LAI ÁP ĐẶT LÊN DÂN TỘC VIỆT NAM”
Chính đảng cướp CSVN đang đào mồ chôn vùi mình bằng những thủ đoạn lừa đảo dân để giữ lại CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NGOẠI LAI nhập cảng bởi Hồ Chí Minh. Sự lỳ lợm giữ lại CHẾ ĐỘ đang đẩy quân chúng đến OÁN THÙ và từ đó sẽ bạo động nghiền nát đám cướp thô bỉ và vô nhân đạo này !
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế