Nhìn Hồng Kông ngẫm về đại lục
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên - Youtube Ngày đăng: 2019-12-01