Biểu tình nhân ngày Quốc Hận 30/04/2018 tại Úc
Biểu tình Quốc Hận 30 tháng Tư
Canberra, 28-04-2018
 
K hoảng 2 ngàn hay hơn đồng bào từ các tiểu bang xa gần kéo về trước Tòa đại sứ Việt Cộng ở Canberra để Biểu tình ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Năm nay trời Úc Châu khác thường hơn mọi năm, đã vào thu mà trời vẫn còn ấm áp nên rất tiện và dễ chịu cho khách phương xa vì Canberra là một tiểu bang có khí hậu khắc nghiệt. Biểu tình năm nay khá đông so với nhiều năm trước, nhất là dịp tưởng niệm 50 năm thảm sát Tết Mậu Thân, Việt Cộng vô thần bất chấp ngày tuyền thống của dân tộc, đê hèn xé bỏ hiệp định ngưng bắn vào 3 ngày Tết và tấn công miền Nam, thiệt hại nhất là Huế, hàng ngàn người dân bị Việt Cộng giết chết dã mang.
Năm nay, đường vào trước Tòa đại sứ Việt Cộng bị chận lại hết hai đầu đường ngay từ sáng sớm, xe cộ đi biều tình không được đi vào, ngay cả thức ăn trưa cũng không được mang vô. Hàng rào sắt dựng lên dọc hai bên lề đường. Không biết cảnh sát lo ngại về an ninh hay tòa đại sứ Tòa đại sứ Việt Cộng yêu cầu? Chắc chúng ta ai cũng biết Việt Cộng, chuyện gì chúng nó làm chẳng được.
Sau cuộc biểu tình, đồng bào tề tựu về Tượng đài Chiến Sĩ Úc-Việt trên đường ANZAC Parade để tưởng niệm và tri ân Chiến Sĩ Hoàng Gia Úc – Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do.