Thời Sự 21 December 2019
Tác giả : Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-12-22
Phần 1
Phần 2

Phần 3