TT TRUMP PHỤC HỒI CÂU "MERRY CHRISTMAS" & CHUYỆN MỤC SƯ VIẾT BÀI "ĐÁNH" TRUMP!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-12-23