THIỆN ÁC CHÍNH TÀ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-12-27

Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi
Vì có Thiện mới nhìn ra cái Ác
*
Có tàn bạo mới thấy lòng nhân bản
Có nhân lành mới rõ kẻ vô lương
Và bất lương là nguồn gốc trăm đường
Gây đau khổ oan hờn cho nhân loại
*
Bởi tà ác luôn làm điều sai trái
Miễn lợi mình và mặc kệ người đau
Họ cần gì đến nước đến dân đâu
Chỉ biết bản thân đặc quyền, đặc lợi
*
Tâm tà ác tạo cảnh đời gian dối
Xô nước dân vào đáy vực khốn cùng
Đạo diễn đủ trò lừa bịp, mánh mung
Để giết chết mọi niềm tin công chính
*
Ném đá giấu tay, phun dơ, bội tín
Giăng cu mồi, dân chủ cuội, đấu tranh
Tội nghiệp dân tôi chơn chất hiền lành
Yêu đất nước bằng tim hồng máu đỏ
*
Họ tin tưởng không đề phòng, so đọ
Nên mắc lừa bày cơ hội, bất lương
Buôn niềm tin, lòng yêu mến quê hương
Và họ bị đảng trả thù điêu đứng
*
Thiện-Ác-Chính-Tà là điều có thực
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Nhưng do ta chọn lựa đấy mà thôi
Cho cách sống và cuộc đời ta sống

Ngô Minh Hằng