MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói 50 ngàn người Mỹ tỵ nạn sang Canada vì "bạo chúa" Trump!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-12-29
Trước tiên xin trình bày video clip trong đó MC Nguyễn Ngọc Ngạn tuyên truyền chống Mỹ (cứu …Ma giáo ? ) một cách sai trái
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói sai về chính sách của TT Trump
Tiếp đến là phần trình bày của Trần Maicô vạch cái sai của "chú Ngạn" nằm ở đâu
 
Tiếp theo là phản biện của "Bé Ty" về phát biểu "chống Mỹ cứu Ma giáo" của "chú Ngạn"
 
BE TY SUA LUNG MC NGUYEN NGOC NGAN CUA THUY NGA
Cuối cùng là nỗi "bức xúc và bức bối" của Chú Ngạn