MC Nguyễn Ngọc Ngạn nạn nhân của Fake News hay cố tình phỉ báng TT Trump
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-12-29