TT Donald Trump tiết lộ vụ không kích vào đoàn xe chở tướng Iran Qassem Soleimani
Nguồn: DVT - Youtube Ngày đăng: 2020-01-04