Hạ sát tướng Iran Soleimani, TT Trump đã rửa mối nhục do Obama và đảng Dân Chủ gây ra!
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-01-05