Phải chăng vì có công với cách mạng cho nên khi phạm tội với nhân dân thì vẫn được tòa tha bổng ??
Tác giả : Steven Nguyễn Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-10
MC/NV NGUYỄN NGỌC NGẠN đóng góp lớn nên ĐƯỢC MIỄN CHÊ TRÁCH !?