Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn chiến thắng của bà Thái Anh Văn, Tổng Thống Đài Loan
Nguồn: DTV Youtube Ngày đăng: 2020-01-13
Thuyết minh Tiếng Việt: Toàn văn bài diễn văn chiến thắng của Tổng thống Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc, bà Thái Anh Văn sau chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử hôm 11/1/2020. 23 triệu dân Đài Loan thật may mắn khi có một bậc anh thư thời đại như bà Thái Anh Văn lãnh đạo đất nước.

 

----------------