"Make Hong Kong Great Again": Người Hồng Kông biểu tình và hát quốc ca Mỹ cám ơn sự nâng đỡ của ông Trump 
Tác giả : Global News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-14
Bình luận :

Nhân dân Hồng Kông coi Tổng thống Donald Trump là nguồn hy vọng. Vậy tại sao những nhà truyền thông Việt ở Mỹ lại chống Tổng thống Donald Trump? Bộ ăn tiền Việt Cộng hay Trung Cộng à?
Bằng Phong Đặng văn Âu