Cụ Lê Đình Kình R.I.P.
Tác giả : BaBui Nguồn: Dân Làm Báo Ngày đăng: 2020-01-14


Babui (Danlambao)
Trận càn đêm 9 tháng giêng
Đầu năm dương lịch 2 ngàn 2 mươi
9 ngàn cảnh sát chó điên (CSCĐ)
Bao vây cắt tiết dân miền Đồng Tâm

Trang bị súng ống tận răng
Cúp điện cắt sóng âm thầm tấn công
Súng nổ như tết Mậu Thân
Cụ Kình trúng đạn chết trân trên giường

Hàng sống chống chết thảm thương
Đồng chí đồng rận khó lường khắc ghi!
"Cái đêm hôm ấy... đêm gì?" (*)
Giết cụ thủ lãnh tên Lê Đình Kình

Chú thích: (*) Tựa của truyện ngắn nổi tiếng năm 1988 của tác giả Phùng Gia Lộc
Babui
danlambaovn.blogspot.com

Hồn của thằng giặc già HCM muôn kiếp bị ma đè không thể nào siêu thoát