MỘT CÁI SÂN BAY TRÊN GIẤY CHƯA HỀ CÓ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, SAO BẮT ÉP 5 NGƯỜI CÔNG AN PHẢI MẤT MẠNG MỘT CÁCH OAN UỔNG VÀ VÔ NGHĨA?
Nguồn: FB Trần Đình Thu Ngày đăng: 2020-01-14
Đó không phải là một công trình quá cấp thiết tới mức phải thực hiện bằng mọi giá ngay cả khi đứng trước tình huống nguy hiểm. Đó chỉ là một sân bay trên giấy đang tranh chấp với dân chưa giải quyết xong.
Vậy thì có cần thiết phải đánh đổi máu của 5 người công an để xây một cái tường rào bằng mọi giá?
Máu nào cũng là máu, dù là máu dân hay máu người lính, công an.
Nhiệm vụ của những người công an trước hết là để trấn áp tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Người lính hay người công an không thể đổ máu để phục vụ cho một cách xử lý tắc trách vô nghĩa của cấp chỉ huy.
Ở khu vực đó có công trình gì cấp thiết tới mức phải làm sát tết hay không?
Theo các thông tin chính thức của nhà cầm quyền thì công việc đang làm là “xây tường rào cho sân bay Miếu Môn”.
Nhưng Miếu Môn là sân bay trên giấy tờ, thực tế không hiện hữu và cũng chưa có văn bản nào cho thấy nó phải được xây dựng ngay trong thời gian trước mắt.
Vậy thì trong tình huống khi người dân phản ứng quá mạnh mẽ, vì sao không dừng lại để bảo đảm an toàn cho đôi bên.
Đừng lấy 2 chữ hy sinh để coi rẻ máu của những người đang làm nhiệm vụ. Những người đã ngã xuống cho một việc làm tắc trách của cấp chỉ huy thì oan hồn họ không hề vui khi nhận 2 chữ hy sinh ấy.
Gia đình của những người đã ngã xuống vì sự tắc trách của cấp chỉ huy cũng không thể nguôi ngoai vì nỗi đau mất người thân vào lúc này.
Ai cho họ những giây phút quý giá đời người quây quần bên nhau vợ chồng con cái anh em trên trần gian đã mất?
Tờ giấy khen nào của nhà cầm quyền thế được máu của người thân họ?
Danh hiệu giả tạo nào an ủi được oan hồn của những người công an chết giữa thời bình vì một nhiệm vụ bất tương xứng?
Phải chăng có ai đó cần lấy thành tích “đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sân bay Miếu Môn” để được lên chức mà coi thường máu của những người đang làm nhiệm vụ?
Ai đền được máu cho những người đã ngã xuống?
---------