MC Nguyễn Ngọc Ngạn Bị Hủy Show ở Kansas??? Hậu Quả Nhãn Tiền Hay Cố Chấp Không Xin Lỗi??
Nguồn: Thành Lê USA - Youtube Ngày đăng: 2020-01-15