Giáo phận Công Giáo tại St. Petersburg, Florida hướng dẫn quý linh mục của giáo phận vè việc tưởng niệm Lễ Quốc Hận 30/4
Author: Tôn Nữ Hoàng Hoa Posted on: 2018-05-03
LM Nguyễn văn Tường (Tiến)
Như qúi vị đã biết LM Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) hiện đang quản nhiệm dự khuyết nhà thờ ST. Joseph Tampa đã công khai si vả Cờ Vàng, cho rằng sự việc Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại đây chỉ là việc trả thù cá nhân và việc Tưởng Niệm những Chiến Sỹ VNCH cùng Cán Chính là việc cúng lạy Ma Quỹ.
Hội Đồng Mục Vu tại nhà thờ ST Joseph và rất nhiều giáo dân tại nhà thờ này đã đồng loạt phản đối rầm rộ về thái độ mượn nhà thờ công giáo để tuyên truyền cho Cộng Sản nhưng hắn ta vẫn cứ một thái dộ xấc xược và công khai đó.
Sở dĩ tên Linh Mục Quốc doanh này ngang nhiên hành xử sự tuyên truyền một cách công khai là bởi LM Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) đã được sự tiếp tay hưởng ứng của hai người cháu của Cha Lý tai giáo đường St. Joseph Tampa là ông Nguyễn Trực Cường và Nguyễn văn Dũng (cháu gọi Cha Lý bằng Chú), ông Trịnh Hữu Khánh (cháu gọi cha Lý bằng Cậu) , cùng ông Nguyễn Văn Thái (HO), ông Nguyễn văn Thành và được sự hổ trợ trực tiếp của LM Nguyễn Vũ Việt cũng là cháu của Cha Lý hiện đang quản nhiệm tại nhà thờ Largo và có sự liên lạc mật thiết của LM Nguyễn Vũ Việt với giáo phận St.Petersburg.
Hanh động xúc phạm đến những sự việc có một giá trị tinh thần rất cao đối với dân Việt tỵ nạn tại đây đã đưa đến sự phẫn nộ đồng loạt của Cộng Đồng.
Trong những lần qua lại email phản đối hành động mượn đạo để tuyên truyền cho CS, chúng tôi, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng St.Pete-Clearwater-Largo Florida đã được Giáo Phận Công Giáo tại ST. Petersburg chấp nhận cho một buổi gặp mặt.
Trong lần gặp gở này, Đức Ông Morris đã tỏ ra binh vực Linh Muc Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) đã được sự giúp đở âm thầm của Linh Mục Nguyễn Vũ Việt (cháu của cha Nguyễn Văn Lý).
Chúng tôi yêu cầu Đức Ông phải có thái độ với Linh Mục Quốc Doanh Nguyễn Văn Tường (Tiến) đã dùng đất Chúa mà sỉ nhục người Việt tỵ nạn qua những giá trị tinh thần mà họ đang trân qúi.
Đức ông bảo chúng tôi rằng vì Giáo phận chưa có policy đó nên không thể có một hành động nào để thích hợp với bất cứ thái độ nào và yêu cầu chúng tôi bỏ qua và nên tha thứ theo tinh thần đạo giáo.
Chúng tôi ra về trong nỗi bất an, bàng hoàng và uất ức. Buồn ơi là buồn. Buồn thấm thía cho nỗi niềm nhược tiểu lưu vong.
Trong khi đó, tên Linh Muc Quốc doanh này lại lộng hành tại nhà thờ St. Joseph. Tất cả giáo dân tỵ nạn CS bỏ nhà thờ ra đi chỉ còn lại những người cháu của cha Lý và một đám người đồng ý với sự phỉ bảng NGÀY QUỐC HẬN.
Trước sự lông hành của một tên LM Quốc Doanh mà chúng tôi không làm gì được chứ đừng nói đến chuyện viễn vông xa vời.
Sau đó, chúng tôi cương quyết đấu tranh đến cùng . LM Nguyễn Vũ Việt có thể ảnh hưởng Đức Ông Morris. Nhưng trong Giáo phận có trên 50 Linh Muc khác chắc chắn LM Nguyễn Vu Việt không có khả năng đó.
Vì thế , chúng tôi đã có thư gởi đến cho tất cả Linh Mục nằm trong giáo phận để kêu gọi họ giúp đở chúng tôi trên phương diện giá trị tinh thần của những biểu tượng lịch sử . Sau đó, chúng tôi kêu gọi qúi Linh Mục trong giáo phận không thể để chính trị nằm trong Tôn giáo. Vì đó là nguy cơ của một sự suy thoái về tâm linh.
Trong công việc phổ biến những sự thật về chính nghĩa của Người Dân Tỵ nạn tại đây, chúng tôi nghĩ rằng có thể Đức ông và LM Nguyễn Vũ Việt vì quan điễm nào đó không chấp nhận quan điễm chính trị của chúng tôi nhưng chắc chắn với trên 50 Linh Mục khác của Diocese, chúng tôi nghĩ sẽ có sự đồng thuận của một số LM.
Mới đây, chúng tôi nhận được một guideline cho tất cả Linh Mục trong Giáo phận Công Giáo tại ST. Petersburg HƯỚNG DẪN CUẢ GIÁO PHẬN VỀ VIỆC TƯỞNG NIỆM BIẾN CỐ SAIGON SỤP ĐỔ (XIN XEM TRONG ATTACHMENT).
Chúng tôi trân trọng gởi đến qúi vị để rộng đường dư luận.
Kính
Tôn Nữ Hoàng Hoa 3/5/2018