BBT : Cuộc tiếp xúc trò chuyện dưới đây của Donald Trump với quân nhân Mỹ tại Nhật đã diễn ra vào tháng 11 năm 2017, nhưng có thể nhiều người trong chúng ta chưa nghe. Xin đăng tải để quý vị thưởng thức.
Bài phát biểu hùng hồn của tổng thống Donald trump tại căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật
Nguồn: FB Những người yêu thích Donald Trump Ngày đăng: 2020-01-20