Sự thật về Người đàn ông cứu 669 đứa trẻ mà 50 năm sau Thế Giới mới biết tên ông
Tác giả : Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-20