NHÂN DÂN HONGKONG ĐÃ CHỌN CHÍNH THỂ ĐỒNG MINH
Nhật - Đài Loan - Hàn Quốc - Việt Nam Cộng Hoà
Nguồn: FB Thi Ca Ngày đăng: 2020-01-22


Nguời dân Hồng Kông đi biểu tình mang theo lá cờ gương mẫu của 4 quốc gia chống Cọng ở Á Châu
Hong Kong giương cao ngọn cờ các đồng minh tứ đại hùng cường Châu Á. Đây là 4 đại cường quốc của Châu Á nói KHÔNG với cộng sản.
Nhân dân nước họ là cộng đồng người văn minh nhất Châu Á, có nguồn gốc chung trong nền văn minh Bách Việt. Họ giàu lòng bác ái vị tha, tính cương trực và quân tử. Trong ảnh là các sinh viên Hong Kong biểu tình giương cờ các chính thể không cộng sản ở Châu Á...
Họ tự tìm hiểu hay có cha mẹ Ông Bà ở phiá sau dạy dỗ môn lịch sử ? vậy sao họ biết chọn bạn mà chơi... Phải chăng thanh niên Hong Kong thông minh sáng dạ và có khiếu chính trị hơn thanh niên cộng sản VN ?
Các bạn trẻ Hongkong, Đài Loan đang tranh đấu đòi thoát ảnh hưởng của cộng sản, tất nhiên họ không chọn đồng minh là một nhóm cộng sản .
Có người nói sao họ không cầm cờ VN hiện nay ?, cái cờ mà kẻ đó đã sinh ra và lớn lên có màu đỏ ối và sao vàng khè... họ không cầm cờ đó thì họ không thể nói có VN ủng hộ được!...
Ai cần cs nhà mi ủng hộ chớ... Ở đây dân HK chọn bạn mà chơi và làm đồng minh vĩnh viển với các nước chống Cọng đó... Cộng sản thì Ale hấp cút xéo... Hong Kong và Đài Loan không cần Việt cộng.
Thật ngây thơ quá nhỉ, Dân Hong Kong Đài Loan đang chống Cọng Sản Trung quốc, ai mà thèm chơi với tên đàn em nô lệ Việt cộng chớ... Đến giờ này mà con cái của Hồ Chí Minh vẫn còn không biết suy nghĩ. Vấn đề lớn phải hiểu là... Tứ đại anh hùng Á Châu chống Cọng là Nhật Bàn,, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hoà.
Cờ VNCH ai cũng nhớ ...tổ chức thế giới nào cũng vị nể, dành cho lá cờ đó một vị trí ngang bằng các nước khác.
Vui mà sao nước mắt muốn chảy ....
Tôi yêu VNCH, mãi mãi là một người văn minh, tự trọng và có học thức.