Tới phiên Brazil và Mexico có nguy cơ cũng vướng bệnh viêm mang phổi từ TQ
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-23