Đức Bênêđíctô còn sống người ta đã vội làm phim vu cáo triều Giáo Hoàng của ngài đầy bất công
Tác giả : Vietcatholic Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-24