Mùng 1 Tết lịch sử: Tổng thống Mỹ đầu tiên Tuần Hành Phò Sinh, vinh danh Chúa và các giá trị sự sống
Tác giả : VietCatholicNews Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-25