Nguyễn Ngọc Ngạn chữa cháy
Tác giả : Ngợm Ngạo Ngu Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-26


Bình luận :

của : Nguyen Dao <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Để chữa cháy chú mày nói: khi phát ngôn những điều về "người Mỹ" chạy sang Canada thì chỉ có vài chục người nghe và toàn là người Việt, không có Mỹ trắng, Mỹ đen cho nên không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ.
Chú mày lại một lần nữa nói mơ, chú mày có biết vào thời điểm này, một tai nạn xẩy ra ở xó xỉnh nào đó ngay lập tức có hình ảnh tường thuật cho cả thế giới nghe và thấy.
Nói xong ở Đức, chạy sang Hà Lan (?) chú mày cũng lập lại một lần nữa không sai một chữ!
Thứ nữa là chú mầy nói căn cứ vào một bản tin trên báo ở Canada. Thêm một cái ngu dại nữa. Sao không kiểm chứng xem tin đó đúng hay sai trước khi "phát tán nó ra." ?
Có gan nói, hãy có gan chịu hậu quả xẩy ra.
---------
của JB Trưòng Sơn (BBT/BCT)
Đã châm lữa làm cháy rừng thì lo mà chữa cháy, hoặc đào tẩu kẻo bị bắt ngồi tù.


-----------