Bao giờ mới thôi cảnh đập bỏ hoa ngày 30 Tết
Tác giả : RFA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-01-26