Thuyết Minh Tiếng Việt: Thông Điệp Liên Bang 2020 của TT Donald Trump - Kẻ thù phải run sợ
Nguồn: TinMXH - Youtube Ngày đăng: 2020-02-05