Thượng viện Mỹ tuyên Tổng thống D Trump vô tội
Tác giả : Truyền Hình Nhân Dân Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-06
PHIÊN TÒA KẾT THÚC: THƯỢNG VIỆN TUYÊN VÔ TỘI, THA BỔNG TT TRUMP!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-06
---------------
Ý kiến độc giả :

Sở dỉ người Việt khó chấp nhận chữ "tha bổng" trong trường hợp của ông Trump là bởi trong ngôn ngữ Việt, ý nghĩa chữ THA (pardon, forgive) gắn liền với TỘI mà mình đã phạm. Khi người ta chứng minh ông Trump không có tội thì phải dùng chữ khác với chữ THA, chẳng hạn chữ GỠ Tội. Chữ GỠ là tháo rời những gì người ta buộc vào mình chứ nguyên thủy mình không có. Vì thế thiễn nghĩ chữ Acquit nên dịch là GỠ TỘI.

Điền Phong

--------------
Trò vu cáo buộc tội của phe đảng Pelosi đã bị chặn đứng, bị vô hiệu hóa!
Tôi chọn cách gọi rõ rành là "VÔ TỘI", thay cho chữ "tha bổng" bởi vì tại phiên chung cuộc của Thượng viện có phân ra hai cột "Guilty" (có tội) và "Not guilty" (vô tội) để bỏ phiếu. Với kết quả: 1/ cáo buộc "tội lạm dụng quyền lực" thì 52 senators bỏ phiếu "VÔ TỘI" (Not guilty); 2/ cáo buộc "tội cản trở quốc hội" thì 53 senators bỏ phiếu "VÔ TỘI" (Not guilty). Tổng hợp lại, Chánh thẩm John Roberts đưa ra tuyên bố cuối cùng là Tổng thống Donald Trump hoàn toàn vô tội.
Trong cách đưa tin của báo chí, đọc thấy Thượng viện Mỹ "acquit" (acquittal) Tổng thống Trump, và được dịch "tha bổng cho TT Trump". "Acquittal" được dùng đồng nghĩa với tha bổng, miễn tố, và là vô tội. "Acquittal: a judgment that a person is not guilty of the crime with which the person has been charged" ("Acquittal" = phán quyết về một đương sự là VÔ TỘI mà đương sự trước đó bị cáo buộc phạm tội).
2/ Phe đảng Pelosi đưa ra hồ sơ buộc tội ("Impeachment", xin nhấn mạnh, là "buộc tội", KHÔNG THỂ dịch thành "luận tội" như nhiều người VN đang dùng... lung tung - bởi vì "luận", xin chú ý, trong tiếng Việt nghĩa là: phân tích cho rõ phải trái, đúng sai. Impeachment đưa ra cáo buộc một chiều, làm gì có "phân tích phải trái" ở đây mà gọi là "luận tội"?).
Và, giờ đây, việc buộc tội của phe đảng Pelosi là không đủ thuyết phục, bị lộ diện đây là trò vu cáo, thậm chí lừa bịp ("the Impeachment Hoax")!
Tắt một lời, là trò NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI!!
Nguyễn Chương MT
------------