NHÂN CÁCH
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2020-02-07
 Cảm tác khi thấy bà Pelosi xé tờ copy diễn văn của TT Donald TrumpChèn ơi, bà ở Cờ Hoa
Lại là chủ tịt mà bà rứa ư ?
Chẳng thích Tông, thì ừ, chẳng thích
Nhưng trước bao ống kính truyền thông ?
Bốn phương Nam BắcTây Đông
Người trên thế giới họ trông thấy bà
Làm một việc thiệt là bất xứng
Với nhân thân và chức vụ bà
Bà cho rằng xé nó ra
Copy Tông chuyển, thế là ngon sao?
Nè, thế giới nhìn vào, dị nghị
Về hành vi thô bỉ của bà
Trễ rồi, bà lột trần ra
Cái nhân cách ấy thực là ...hết chê !
Tính cách ấy nên về chân ngựa
Thích hợp hơn đứng giữa công quyền
Ăn lương bằng thuế dân hiền
Mà bà chỉ biết làm phiền cho dân
Còn những việc tối cần cho nước
Bà hết mình cản bước Tông Tông
Bà mê thế giới đại đồng
Muốn đưa nước Mỹ vào gông cộng Tàu ?
Chán bà qúa, cái đầu bà bự
Nhưng óc bà nó cứ tí teo
Cho nên nhân cách bà nghèo
Copy bà xé, eo sèo nước dân !
Tôi mong chóng đến lần bầu tới
Bầu cho bà về với chị Hiêu
Với anh Ma đặng sáng chiều
Ngồi ôm nấm mộ làm xiêu Huê Kỳ