Thuyết Minh Tiếng Việt: TT Donald Trump lôi từng ứng viên đảng Dân Chủ ra vùi dập thẳng tay
Tác giả : DTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-10