Virus Corona : Quan chức đổ lỗi cho nhau
Nguồn: China Uncensored - Youtube Ngày đăng: 2020-02-11
Ai phải chịu trách nhiệm cho con virus chết người từ Vũ Hán, Trung Quốc đang lây lan ra phần còn lại của thế giới. Quan to Cộng sản Trung Quốc đổ lỗi cho quan nhỏ, quan bé cũng lại đổ lỗi cho cấp lớn.
Nhưng người dân Vũ Hán đang phải chịu khổ nhiều nhất.