Thảm trạng ở Trung Quốc : Đóng thùng người nghi nhiễm virus corona giữa đường phố
Nguồn: Chet Ben Vado - Youtube Ngày đăng: 2020-02-12
Cảm xúc của Võ Trọng Dân người chuyển bài :
Hết sức đau lòng khi nhìn bọn dã thú này đối với người dân chúng nó như vậy. Mai này chúng đô hộ VN thì chúng coi dân mình thế nào nữa ???