NGÀY HÁN HOÁ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-03-02


Nhỏ nhoi một nước Việt Nam
Mà Tàu bao thuở bạo tàn xâm lăng
Khi Mộc Thạch, Khi Liễu Thăng
Khi Tôn Sĩ Nghị, khi rằng Sầm Nghi
Khi Hoằng Tháo, Ô Mã Nhi
Khi Tô Định lúc Quách Qùi, Toa Đô
Thoát Hoan cùng bọn gian đồ
Binh hung tướng bạo, ngựa Hồ, cuồng phong
Mà bày giặc dữ Hán Mông
Thua Trần Thủ Độ, má hồng Trưng Nương
Bao lần vượt mốc biên cương
Bấy lần thất bại đau thương bẽ bàng
Việt Nam mấy độ gian nan
Là bao nhiêu thủa vẻ vang anh hùng
Tài Hưng Đạo, trí Quang Trung
Tô trang sử Việt lẫy lừng gấm hoa
Nay loài Việt cộng gian tà
Dâng Tàu đất nước sơn hà Việt Nam
Xin đừng cúi mặt cầu an
Nhớ cho, nước mất là tan nát nhà !

Đứng lên, cứu nước, cứu ta
Kẻo ngày Hán Hoá ta là Hán nô !!!

Ngô Minh Hằng