Toàn văn phát biểu của TT Donald Trump tại Ấn Độ trước 125 ngàn khán giả
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-03-03