TT Trump vỗ mặt Chủ nghĩa Cộng Sản tại Hội nghị CPAC
Nguồn: DTV Ngày đăng: 2020-03-04