Bi quan: Iran và Iraq đang trở thành các ổ dịch coronavirus kinh hoàng tại Trung Đông
Tác giả : VietcatholicNews Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-04