Lý do Chế độ VNCH sụp đổ được trung tá phi công Mỹ Mark Berent tham chiến tại Việt Nam Cộng Hòa bạch hóa
Tác giả Mark Berent Nguồn: YHồi Ký Sàigòn - outube Ngày đăng: 2020-03-06
Lý do Chế độ VNCH sụp đổ sau ngày 30/4/1975 phần lớn được quy trách nhiệm cho những người lãnh đạo cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hay Tướng VNCH Dương Văn Minh, nhưng thực tế với những tài liệu được các tướng Mỹ tham chiến tại QLVNCH bạch hóa sau này, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến chế độ VNCH sụp đổ đó là do người Mỹ không muốn và không cho phép chế độ VNCH được phép thắng. Dẫn đến nhiều vị tướng lãnh VNCH tuẫn tiết đáng tiếc tại miền Nam Việt Nam như tướng VNCH Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Nguyên Vỹ, đại tá Hồ Ngọc Cẩn và rất nhiều chiến sĩ anh hùng bất khuất khác của QLVNCH,....