Hội nghị An ninh Quốc tế ở Munich 2020: Hội nghị của những bất đồng
Nguồn: VTC14 - Youtube Ngày đăng: 2020-03-07

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Thế giới hãy ‘thức tỉnh’ trước mối đe dọa TQ