Xoa dịu đe dọa áp thuế, VN mua 3 tỉ đô nông sản Mỹ
Tác giả : VOA Express Nguồn: Yotube Ngày đăng: 2020-03-09