TT Trump khiến cả hội nghị cười nghiêng ngả khi nói về đối thủ đảng Dân Chủ
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-03-10