Covid 19: Con gái bệnh nhân Anh trách BN17 'mang virus lên máy bay'
Nguồn: BBC Tiếng Việt - Youtube Ngày đăng: 2020-03-13