Lối chào hỏi thân thiện kiểu mới
Nguồn : Internet Ngày đăng: 2020-03-13
Dân Thái Lan thường chào mừng nhau bằng cách chắp tay trước ngực, gật đầu và cười với nhau rất dễ thương.
Người Việt thời xưa cũng chào nhau bằng cách tương tự, nhưng hai bàn tay không khép vào nhau mà nắm lấy nhau rồi để dưới ngực hoặc ngang ngực để chào trong sự kính trọng kiểu "kính nhi viễn chi" tức vẫn giữ sự kính trọng trong khuôn phép là không chạm tới thân thể của người đối diện. Nhưng kể từ khi hấp thụ văn minh Tây phương thì người Việt bỏ tập tục chào hỏi đó mà lại đường đột đưa tay ra bắt tay nhau. Vì thế tạo ra sự rườm ra về nguyên tắc là người nhỏ không được chìa tay ra trước mà phải chờ người lớn đối diện của mình đưa tay ra trước thuận ý cho phép, và cũng từ đây tạo cơ hội cho nhũng kẻ cao ngạo tỏ ý khinh thường đối phương bằng cách ngãnh mặt làm ngơ. hoặc chùi tay sau khi bắt vv...  Cái thứ sở thích muốn chạm đến cơ thể của người khác khi chào hỏi được nhìn thấy trong các lễ nghi tôn giáo của Tây Phương dưới hình thức ôm nhau, kề má để chúc bình an cho nhau...
.... lắm lúc chẳng thích thú gì nhưng phải làm vì đó là nghi thtức. Thật chán mớ đời.
Nhưng hôm nay thì người ta mới mở mắt ra để sợ bắt tay nhau, âu đây cũng là một bài học cho những kẻ hời hợt tưỏng rằng bắt tay nhau, đụng chạm vào cơ thể của nhau mới là thân thiện và thật lòng.
Dưới đây là những kiểu chào mừng nhau mà không phải sờ mó như trước, chẳng đẹp đẻ gì, và khi thấy họ chào theo kiểu kịch cởm mới thì chúng ta tự hỏi, tại sao họ lại không bắt chước kiểu chào lịch sự dễ mến của dân Thái ?


Nữ Thủ Tướng Thái Yinluck chào mừng dân chúng, vừa lịch thiệp vừa đẹp gọn
Hãy xem cảnh kịch cởm của loại chào nhau ở thế kỷ 21