Tư nghèo phỏng vấn Tổng Tịt chống Dịt từ xa...
Tác giả : Tư Nghèo Nguồn: Dân Làm Báo Ngày đăng: 2020-03-14
TN: Thưa đồng chí Tổng Tịt, cả nước đang bấn xúc xích với con cồ Tàu, đồng chí tịt đâu mất tiêu?
TT: À ta đang cách ny. Mỗi lần có diễn biến lớn, liên quan đến các đồng chí lạ là ta phải cách ny cho nó lành.
TN: Giống như vụ Bãi Tư Chính hả đồng chí Tổng Tịt?
TT: Chính xác! Mà này, đừng phản động nhé! Cồ Mỹ chứ không phải Cồ Tàu! Phải gọi cho đúng cồ đúng việc!
TN: Vậy Vũ Hán bây giờ là một tiểu bang của đế quốc Mỹ!?
TT: Ờ ờ...
TN: Vậy thì trong cương vị là người vừa đứng đầu đảng, vừa đứng trên đầu cả nước, đồng chí có phương án gì để chống lại đại dịch cồ.....ờ...... Mỹ?
TT: Thì ta chống dịch từ xa! Chống dịch phải như là chống giặc. Mà chống giặc an toàn, thắng lợi vẻ vang thì phải chống từ xa. Ngày xưa bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm nên chiến thắng Điện Biên anh hùng bằng cách anh dũng chống giặc từ xa!
TN: Vậy đồng chí trong thời gian đồng chí tổng hoàn toàn tịt, đồng chí tính chống dịch từ xa ra sao?
TT: Thì ta sẽ ra lệnh toàn đảng, toàn dân chống mấy con cồ "tự diễn biến", kêu gọi nhân dân cả nước "chống suy thoái", đứa nào ho hen một chút là giao cho đồng chí bác sĩ Tô Lâm chữa ngay. Con cồ nào ngoan cố là phải cho ngay vào lò. Để chống dịch như chống giặc thành công phải tiếp tục xây dựng lò, phải làm cho cả đảng trong sạch vững mạnh, không còn là đảng mắc dịch!
TN: Cám ơn đồng chí Tổng Tịt. Chúc đồng chí tịt an toàn trong sự nghiệp cách ny để chống dịch từ xa của đồng chí.
TT: Ờ... ờ... Thằng Thưởng đâu!? Quy hoạch cho đồng chí Tư nghèo vào ghế Phó trưởng ban tuyên láo của đảng ngay!
14.03.2020
Phó trưởng ban tuyên láo đẻng
Tư nghèo
danlambaovn.blogspot.com
---------