Nhận Định Về Những Lý Do Bãi Nhiệm
(Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 17)
Tác giả : Ls Nguyễn Quốc Lân Nguồn: FB NQL Ngày đăng: 2020-03-15
Trong suốt cuộc vận động bãi nhiệm hiện nay, người ta nghe nói nhiều đến 28 lý do bãi nhiệm có đăng trên trang nhà của nhóm vận động bãi nhiệm, nhưng cũng không mấy ai hiểu đó là những lý do gì. Nhiều nhà báo Việt Nam và nhân sĩ trong cộng đồng vẫn cứ nói bừa là cứ xem 28 lý do thì biết rõ, nhưng thực sự họ chưa hề đọc hay hiểu rõ từng lý do này, vì nếu đọc kỹ thì họ sẽ thấy ngay đây là những lý do bá láp, tạp nhạp và không có một bằng chứng nào cụ thể để liên kết những vị dân cử đương nhiệm với những lời cáo buộc vô căn cứ này.
Mặc dầu bãi nhiệm là một phương thức hợp pháp với bất cứ lý do gì, hay không có lý do chính đáng cũng được. Tuy nhiên, bãi nhiệm chỉ nên được xử dụng trong trường hợp có sai phạm hay phạm luật nghiêm trọng mà cần phải truất phế ngay lập tức mà không thể đợi đến tiến trình bầu cử thông thường. Bãi nhiệm là một thủ tục nghiêm trọng và chỉ nên được xử dụng khi cần thiết để tránh nhiều tai hại quan trọng khác như
(1) gạt bỏ ý muốn của cử tri qua các cuộc tranh cử thông thường,
(2) gây chia rẽ và xáo trộn trong cộng đồng,
(3) gây tê liệt cho sinh hoạt thông thường trong thành phố, và
(4) tốn phí tiền công quỹ cho tiến trình kiểm nhận chữ ký và tổ chức bầu cử bãi nhiệm.
Trong cuộc bầu cữ bãi nhiệm hiện nay tại Westminster, các lý do được đưa ra phần lớn là những bất đồng ý kiến của một vài cá nhân trong cách hành xử mà không có một bằng chứng của bất cứ vi phạm về điều luật nào của các dân cử bị bãi nhiệm. Cho dầu bãi nhiệm thành công, các vị dân cử này có thể tranh cử trở lại bắt đầu vào tháng 8 sắp tới trong khi thành phố phải chi trả ra hơn $500,000 cho tiến trình phi lý này. Tiến trình bãi nhiệm này tiến hành được chỉ vì ông Tỷ Phú Hoàng Kiều đã bỏ ra hơn một triệu dollar, hay hơn 99% nỗ lực, để thực hiện ý muốn riêng của mình và tạo điều kiện cho các nhóm chống đối thừa nước đục thả câu. Thành phần bị thiệt hại chính là sức mạnh chính trị của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam và thành phần được thủ lợi chính là chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Tôi xin được lược qua mỗi một lý do này theo thứ tự có liệt kê theo danh sách phổ biến vào ngày 11 tháng 3. Bản liệt kê mang tựa đề (20 Reasons for Recall) có ghị trên trang nhà của nhóm vận động bãi nhiệm ở địa chỉ https://www.westminster-united.com/recall. Đọc và phân tích từng lý do được đưa ra để bãi nhiệm để thấy rõ mức độ phi lý của cuộc bãi nhiệm nhiệm hiện nay.
1. Gấp đôi tình trạng vô gia cư (Doubled homelessness). Tình trạng vô gia cư là một vấn nạn chung cho hầu hết các thành phố lớn nhỏ nơi đô thị. Không có một bằng chứng, thống kê hay báo cáo nào cho rằng tình trạng người vô gia cư tại Westminster là tệ hơn so với các thành phố khác chung quanh. Người Việt Nam sống đông đúc hay qua lại tại khu Little Saigon là biết rõ hơn ai hết. Đây là lý do đầu tiên và thường là lý do quan trọng nhất cho mục tiêu bãi nhiệm hiện nay.
2. Quản lý tài chánh yếu kém có thể đưa đến phá sản. Vấn đề khó khăn về tài chánh là vấn nạn chung cho hầu hết các thành phố trên toàn Hoa Kỳ. Westminster có một hoàn cảnh cá biệt là nhiều năm trước đây họ đặt nhiều trọng tâm vào kế hoạch tái kiến thiết thành phố theo chương trình Redevelopment Agency để có thể thâu thuế bất động sản trực tiếp từ cư dân, nhưng sau đó luật tiểu bang đã hủy bỏ chương trình này và TP Westminster đã mất nhiều vốn liếng vào dự án này. Thêm vào đó, khu Little Saigon bề ngoài trong có vẻ sầm uất, nhưng phương thức làm ăn nhiều bằng tiền mặt đã không phải là nguồn cung cấp tiền thuế đầy đủ cho thành phố. Tuy vậy, các dịch vụ thành phố, an ninh và cảnh sát vẫn tiếp tục gia tăng vì nhu cầu chung của khu đô thị. Tuy nhiên, đây là vấn đề tại Westminster từ bao nhiêu năm qua và đã được thẩm định qua nhiều cuộc bầu cử khác nhau.
3. Gia đình trị (nepotism). Cáo buộc này ám chỉ đến việc các nghị viên bổ nhiệm con của mình vào các chức vụ tình nguyện trong các ủy ban cư dân trong thành phố. Đây là các chức vụ tình nguyện và không có được nhận lương hay quyền lợi nào hết. Các nghị viên có toàn quyền đề nghị bổ nhiệm bất cứ ai hội đủ điều kiện cư dân vào các ủy ban này. Các nghị viên thường bổ nhiệm người thân cận và tin tưởng nhất của mình, kể cả thân nhân hay con cái vì không có điều luật nào cấm cản giới hạn việc bổ nhiệm các chức vụ tình nguyện đó. Luật cấm quan hệ gia định thường chỉ áp dụng trong trường hợp nhân viên được thuê mướn, có lương bổng và làm việc dưới quyền điều hành của người trong gia đình. Luật này không áp dụng đối với các thành phần nhân lực được bổ nhiệm trong các vai trò cố vấn cho các vị dân cử.
4. Thiên vị trong dự án tân trang khuôn viên tòa thị chính. Đây là dự án được đấu thầu công khai và dự án hoàn hảo, tốt đẹp và chi tiết nhất được chọn, nhưng vẫn còn trong vòng thảo luận và chưa có một quyết định dứt khoát về dự án. Sự khác biệt của dự án đề nghị giữa các nhà thầu này là một trời một vực, hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật về sự công khai và minh bạch. Dự án được chọn là kế hoạch tốt nhất cho thành phố vì dự án kia không có nhiều chi tiết đầy đủ. Không có bằng chứng hay nghi vấn nào về thiên vị bất chính trong dự án này.
5. Cáo buộc (chụp mũ) cộng sản. Không hề có nghị quyết nào nói rằng những ai chỉ trích hành động bất chính của các nghị viên là cộng sản. TP Westminster đã thông qua nhiều nghị quyết khác nhau để đối phó với các hiện tượng về hoạt động có lợi cho cộng sản và gây xáo trộn trong cộng đồng. Không hề có nghị quyết nào liên hệ đến việc chỉ trích hội đồng thành phố hay cá nhân các nghị viên. Các thành phần vận động bãi nhiệm vẫn thường đưa ra những cáo buộc này mà không hề đọc rõ các ngôn ngữ chính thức trong các nghị quyết liên hệ.
6. Giới hạn nguyên tắc dân chủ. Cáo buộc này ám chỉ thủ tục mới của Hội Đồng Thành Phố buộc rằng các nghị viên cần có đa số đồng thuận thì mới được đưa vào nghị trình để thảo luận hay bỏ phiếu. Đây là một phương thức thông thường của nhiều hội đồng thành phố theo nguyên tắc dân chủ (Robert’s Rule of Parlimentary). Mục đích của điều luật này là để giới hạn các thành viên không xử dụng diễn đàn của thành phố cho mục đích vinh danh cá nhân mình mà biết trước là không được sự đồng thuận của đa số thành viên đồng viện. Thủ tục này hoàn toàn hợp lệ, phù hợp với nguyên tắc dân chủ và không ngăn cản các thành viên có quyền đề nghị các sáng kiến có lợi ích cho thành phố hay chính đáng đối với cư dân. Nguyên tắc dân chủ căn bản là khi có nhiều ý kiến khác nhau, sự khác biệt được giải quyết qua việc bỏ phiếu và đa số phải thắng thiểu số.
7. Cắt giảm lực lượng cảnh sát. Đây là điều hoàn toàn xuyên tạc. Tài khóa thành phố có tài trợ cho 91 cảnh sát viên, nhưng sở cảnh sát có khó khăn trong việc tuyển mộ đầy đủ theo số nhân vực theo tài khoản này.
8. Thiên vị tội phạm tình dục để phạt đối thủ chính trị. Đây là chuyện hoàn toàn không có và những người chống đối đều biết cáo buộc đó là không đúng sự thật. Hội Đồng Thành Phố không cấp giấy phép tổ chức diễn hành Tết cho nhóm cộng đồng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do để ông Tỷ Phú Hoàng Kiều tài trợ cho toàn bộ chi phí tổ chức và có thể thao túng cuộc diễn hành. Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết được cấp giấy phép không có ai phạm tội tình dục và đã hoàn thành sứ mạng trong cuộc tổ chức thành công cuộc diễn hành Tết vừa qua và đem lại niềm hãnh diện lớn lao cho thành phố và cộng đồng Việt Nam tại khu Little Saigon.
9. Nói dối với cộng đồng là thành phần bãi nhiệm là từ Đảng Dân Chủ. Đây là bất đồng ý kiến và nhận định về chính trị. Tất cả ba vị dân cử bị bãi nhiệm là thành viên Đảng Cộng Hòa. Đương nhiên, các thành phần thuộc Đảng Dân Chủ rất muốn truất phế thành phần này để dành lợi thế trong các cuộc bầu cử sau đó. Danh tánh các thành viên trong nhóm vận động bãi nhiệm và các ứng cử viên thể hiện rõ nhận định này.
10. Kiện tụng trả thù. Kiện tụng bởi nhân viên về luật lao động là chuyện rất thông thường trong hầu hết các cơ quan chính quyền hay cơ sở thương mại. Các vị dân cử đối tượng với bãi nhiệm không có liên hệ gì đến các đơn kiện lao động đó.
11. Từ chối bản điều lệ ứng xử đạo đức. Bản điều lệ lúc đầu được đưa ra với tên gọi bề ngoài thì có vẻ là tốt, nhưng thực chất là có tác dụng giới hạn quyền hạn và trách nhiệm của các vị dân cử do dân bầu lên để vận động và can thiệp cho các nhu cầu của cư dân hay cộng đồng và dâng hết mọi quyền hạn cho các viên chức không được do dân bầu ra. Bản điều lệ này sau cùng đã được thảo luận, sửa đổi và tu chính theo nhu cầu và hoàn cảnh riêng của thành phố, nhưng những thành phần chống đối buộc phải hoàn toàn theo ý của họ mà không được sửa đổi gì hết. Trên thực tế, tất cả các vị dân cử đều đã bị ràng buộc bởi các điều lệ về ứng xử đạo đức đều đã có sẵn.
12. Quản lý tài chánh sai sót. Cáo buộc này cho rằng tăng lương của ông Tổng Quản Trị Thành Phố lên hơn $300,000 là quá đáng. Đây là quyết định tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của thành phố. Đối với vai trò tổng quản trị của thành phố, trả lương cao thì có tài năng giỏi, trả lương thấp thì không ai muốn nhận việc. Quân bình hai mục tiêu này là vai trò của Hội Đồng Thành Phố và được cân nhắc trong mỗi kỳ bầu cử.
13. Kỳ thị tuổi tác. Cáo buộc này dựa trên một lời phát biểu của Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí là ông muốn khuyến khích các thành phần trẻ và có năng lực dấn thân vào phục vụ trong các cơ chế trong thành phố. Những người lớn tuổi hỗ trợ bãi nhiệm cho đó là kỳ thị tuổi tác trong việc bổ nhiệm các thiện nguyện viên vào các ủy ban trong thành phố.
14. Thiên Vị. Dự án được thông qua theo thủ tục thông thường của thành phố. Đây là giấy phép đối với trung tâm Bảo Tàng Viện Little Saigon. Các nhóm không phải người Việt Nam vẫn luôn luôn phản đối khi một đoàn thể gốc Việt được một quyền lợi nào đó, cho dù các nhóm này không hề làm hay đóng góp gì hết vào dự án. Ngay cả trong các dự án quan trọng đối với cộng đồng như xây đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ hay tưởng niệm các tướng lãnh VNCH tuẫn tiết năm 1975, nhiều thành phần cư dân hoặc là chống đối hoặc là đòi tham dự điều hành nhưng thực tế họ không có khả năng gây quỹ, uy tín trong cộng đồng hay lợi ích gì cho các dự án đó.
15. Tham vọng cá nhân. Cáo buộc này chỉ trích việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí cấp bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân, một đạo diễn và vai chính trong phim Hai Phượng sản xuất tại Việt Nam. Đây là vấn đề năm người mười ý, nhưng hoàn toàn thông thường, hợp lệ và trong thẩm quyền của vị thị trưởng. Đây là một lý do chính gây nhiều tranh cãi đối với một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng không được coi là lý do chính trong các lý do đưa ra cho bãi nhiệm. Họ biết rõ đó không phải là lý do ăn nhằm gì đối với sinh hoạt thành phố và cư dân trong khu vực này.
16. Che dấu. Tôi không hiểu được họ đang nói điều gì trong cáo buộc này.
17. Không sống trong thành phố. Cáo buộc Nghị Viên Kimberly Hồ không sống trong thành phố. Đây là điều cáo buộc vô căn cứ. Vấn đề đã được báo cáo từ nhiều năm qua, được điều tra bởi các cơ quan chính quyền liên hệ, kiểm soát và không có gì sai trái. Những thành phần này vẫn coi đây là một lý do để bãi nhiệm.
18. Đạo đức giả khi từ chối bản dự thảo điều lệ về ứng xử đạo đức. Đây là lời cáo buộc vô lý như đã giải thích trong lý do số 11 trên đây. Đạo đức giả nếu có là đối với NV Tài Đỗ khi ông ta đưa ra dự luật ứng xử đạo đức, khi điều luật đó được đưa ra biểu quyết thì ông lại bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, bản điều lệ ứng xử đạo đức cũng đã được thông qua, theo ấn bản tương tự như của TP Huntington Beach.
19. Phí phạm tiền thuế. Cáo buộc này liên hệ đến việc tổ chức bầu cử nhiệm kỳ thị trưởng từ 2 năm lên 4 năm mà có thể tốn thêm khoảng $70,000 tiền thành phố. Đây là số tiền nhỏ so với tài khoản hàng trăm triệu dollar hàng năm. Tuy nhiên, nâng nhiệm kỳ lên 4 năm sẽ tiết kiệm thành phố những phiền phức, bất tiện hay tốn kém nếu bầu cử chức thị trưởng cùng nhiệm kỳ với các nghị viên thay vì mỗi 2 năm một lần. Ổn định nhiệm kỳ của chức vụ thị trưởng lên 4 năm sẽ giúp thành phố phát hoạ kế hoạch phát triển lâu dài hơn thay vì chỉ hai năm một lần. Sự tốn kém này là rất nhỏ so với khoảng $150,00 chỉ để đếm và kiểm nhận chữ ký và gần $500,000 cho cuộc bầu cử đặc biệt để bãi nhiệm hiện nay.
20. Chôn vùi thảo luận về giới hạn nhiệm kỳ. Giới hạn nhiệm kỳ là tranh cãi không những về quyền lợi chính trị, nhưng cũng về lợi ích cho thành phố. Giới hạn nhiệm kỳ không hẳn là điều tốt các lãnh đạo điều hành thành phố cũng cần có thời gian để có thêm kinh nghiệm. Cả hai khuynh hướng đều có điều lợi hay điều không tốt của mỗi khuynh hướng.
21. Thêm chôn vùi thảo luật về điều luật đạo đức. Cáo buộc này cũng tương tự như các lý do thứ 11 hay 18 trên đây.
22. Đe doạ. Cáo buộc rằng NV Kimberly Hồ doạ kiện NV Tài Đỗ về mạ lỵ khi ông ta ám chỉ về tham nhũng đối với đồng viện. Đây là phản ứng tự nhiên của nạn nhân bị vu cáo một cách vô cớ. Không lẽ nào đây cũng là lý do để bãi nhiệm?
23. Mâu thuẫn quyền lợi khi bổ nhiệm một nhà báo vào một hội đồng thành phố. Đây là một việc làm rất thông thường vì các nhà báo vẫn có quyền tình nguyện vào các sinh hoạt của cộng đồng hay các công tác của thành phố. Việc bổ nhiệm này không vi phạm bất cứ một điều luật hay nguyên tắc nào.
24. Hành động thiếu tư cách. Ám chỉ NV Kimberly Hồ chỉ trích NV Tài Đỗ không có bằng luật sư mà vẫn không nghe theo cố vấn của luật sư. Luật sư của thành phố là viên chức có vai trò cố vấn về luật pháp hay nguyên tắc làm việc của thành phố. Tuy nhiên, NV Tài Đỗ vẫn thường xuyên bất kể những cố vấn đó và đòi phải làm theo ý của ông ta.
25. Cấu kết với nhau (Collusion). Ba nghị viên này luôn bầu chung quan điểm với nhau như một khối. Đây cũng là cái tội để đưa đến bãi nhiệm hay sao? Cùng chung một quan điểm bảo vệ hay gia tăng sức mạnh của cộng đồng cũng một tội hay sao? Còn nếu đoàn kết với nhau để chống lại những âm mưu chia rẽ và gây xáo trộn trong cộng đồng có phải là một tội hay không?
26. Đe doạ (Intimidation). Khi Thị Trưởng Tạ Đức Trí hỏi địa chỉ của một người phát biểu trước Hội Đồng Thành Phố. Đây là một thủ tục tự giới thiệu rất thông thường của mọi người phát biểu trước HĐTP. Chi tiết về địa chỉ cũng có ghi trong mẫu giấy yêu cầu được phát biểu. Chi tiết này không bắt buộc nhưng cần thiết để nhân viên thành phố có thể ghi nhận danh tánh cư dân để có thể tìm cách giúp đỡ nếu cần thiết. Chỉ hỏi một câu hỏi bình thường mà cũng có thể đưa đến một tội danh để có thể bị bãi nhiệm hay sao?
27. Kiểm Soát Ích Kỷ (Selfish Control). Thị Trưởng Tạ Đức Trí dời phiên họp khẩn cấp thông thường vào lúc 7 giờ tối lên 5 giờ chiều. Sự thay đổi thời giờ được loan báo và giải thích là một nghị viên phải ra phi trường để đi xa nên cần đổi giờ để kịp ra phi trường. Đây là buổi họp bất thường, khẩn cấp và cần có tối thiểu 3 thành viên để hủy bỏ một quyết định về ngày 30 tháng 4 đã gây phản đối trong cộng đồng Việt Nam. Buổi họp này thực sự được sự hoan nghênh của đa số mọi người. Vấn đề này chả mắc mớ gì đến những người không phải trong cộng đồng Việt Nam nhưng những người này vẫn muốn chống đối, hay muốn có mặt để chống đối.
28. Vi Phạm Luật Họp Riêng (Brown Act Violation). Ba nghị viên thành phố có mặt tại một buổi họp cộng đồng về vấn đề xây cất nhà cửa cho cư dân. Đây không phải là vi phạm vì NV Charlie Chí Nguyễn chỉ có mặt tham dự nhưng bị kêu lên trên ngồi chứ không phát biểu điều gì cả. Nhưng đây cũng là một tội đối với những người bãi nhiệm.
29. Đạo đức trong tranh cử (Campaign Hypocrisy??) Các nghị viên đối tượng chỉ trích ông Tỷ Phú Hoàng Kiều là người sống ở ngoài thành phố Westminster trong khi vẫn nhận trợ giúp của cộng đồng Việt Nam tại nhiều nơi khác như San Jose hay Philadelphia. Đây cũng là một tội để bãi nhiệm hay sao?
30. Chỉ trích người khác là khủng bố (Outrageous Claim of Terror). NV Kimberly Hồ ám chỉ những người hỗ trợ bãi nhiệm là khủng bố. Lý do cáo buộc không nói rõ NV Kimberly Hồ đã nói gì, nhưng hành động và phát biểu của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều thì đúng là khủng bố hợp pháp hay khủng bố pháp lý vì ông ta dọa kiện đến 3,000 người hay bất cứ ai nói xấu ông ta. Những người ủng hộ bãi nhiệm thì liên tục dọa bãi nhiệm bất cứ dân cử gốc Việt Nam làm điều gì không vừa lòng họ.
31. Tuyên Bố Sai Sự Thật (False Claim). Đây là tội danh sau cùng và mới được liệt kê thêm sau 28 lý do từ lúc ban đầu. TT Tạ Đức Trí tuyên bố rằng đây không phải là nỗ lực của cư dân khi có đến 9,000 chữ ký đồng ý bãi nhiệm. Sự thật là ông Tỷ Phú Hoàng Kiều đã bỏ ra hơn 1.1 triệu dollar và chịu trách nhiệm, 99.2% công việc thâu chữ ký và vận động bãi nhiệm trong khi nhóm cư dân vận động bãi nhiệm đã bỏ ra không đến 1% nỗ lực. Như vậy là cuộc bãi nhiệm của ông Hoàng Kiều hay là của cư dân? Vấn đề không phải là sự nhận định đúng hay sai, nhưng chính là đây cũng là một tội danh mới nhất để đưa đến bãi nhiệm.
Kết Luận. Khi đọc qua tất cả và từng lý do hỗ trợ cho cuộc vận động bãi nhiều, mọi người có thể nhận ra những đặc điểm chung như sau:
1. Không thấy nhắc đến vấn đề tham nhũng (corruption) trong bất cứ tội danh nào trong số 31 tội danh được liệt kê.
2. Nhiều tội danh nghe qua tên thì thấy ghê gớm, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào về những điều sai trái hay phạm luật của bất cứ vị dân cử đối tượng nào.
3. Nhiều tội danh được nêu ra liên quan đến các điều tiêu cực của thành phố trong nhiều năm, nhưng không liên hệ gì đến các hành động sai trái của bất cứ vị dân cử nào đang bị bãi nhiệm.
4. Các tội danh được đưa ra đều là những vấn đề hiểu sai, bất đồng ý kiến cá nhân nhưng không phải là điều gì sai trái hay phạm luật
5. Tội danh về “Ngô Thanh Vân” không được nêu tên ra nhưng được che dấu trong một tội danh khó hiểu “Selfish Ambition” trong tội danh số 15.
6. Nhiều tội danh được liệt kê hoàn toàn là bịa đặt, xuyên tạc mặc dầu sự thật đã được trình bày rõ ràng
Nói tóm lại, tất cả 31 tội danh được liệt kê để bãi nhiệm cộng với nhóm người vận động bãi nhiệm là một tập hợp bá láp, vô lý, vô căn cứ, vô ý thức và không ăn nhập gì đến mục tiêu chính đáng để bác bỏ quyền của đa số cử tri đã bầu cho họ trong các cuộc bầu cử không lâu trước đó.
Cuộc bầu cử bãi nhiệm này tiến hành được cho tới ngày hôm nay chỉ vì ông Tỷ Phú Hoàng Kiều đa bỏ ra hơn một triệu dollar, hay hơn 99$ nỗ lực, để tài trợ cho ước muốn riêng tư của ông ta.
Cuộc bãi nhiệm này sẽ tiếp tục gây ra biết bao xáo trộn trong cộng đồng, phá đổ sức mạnh chính trị của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam và dâng cho CSVN một món quà mà họ không thể chính họ làm được.
---------------