Tập Cận Bình ăn bợp tai của Donald Trump mà vẫn không chừa tiếp tục cà chớn
Tác giả : Tin Tức 24 giờ Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-16


******

NÓNG: Cập nhật Điều tra, tỷ phú Hoàng Kiều phen này toang thật rồi