Việt nam Mùa Mắc Dịch : Ủy Ban Huyện Và Huyện Ủy Mượn Tiền 50 Tỷ Để Ăn Xài Không Tiền Trả
Tác giả : Trương Quốc Huy Nguồn: N10tv - Youtube Ngày đăng: 2020-03-17