TT Trump đã làm việc cật lực để bảo vệ sức khỏe người Mỹ như thế nào?
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-03-18